Aanvraag digitale plattegronden.                                  
 
Naam: Dhr.       Mevr.
Adres:
Postcode:

Als de plattegronden niet van uw eigen adres

zijn vul hier dan het juiste adres in:

Woonplaats:
Telefoon: Adres:
E-mail: Postcode:
  Plaats:
BIJLAGE:
Tekeningnr: Omschrijving: Formaat: Datum:
Geef hier aan hoe u de plattegronden zou willen ontvangen. *.PDF *.JPG
 
Heeft u nog opmerkingen?

Op al onze werkzaamheden is de RVOI-2001 van toepassing. Door ondertekening van dit formulier verklaart de opdrachtgever akkoord  te

 gaan met het digitaliseren van de plattegronden voor het gebruik als verkooptekening voor een bedrag van 60,00 excl. BTW en verschotten.

 
Naam: Handtekening:
Datum:
Plaats:
 

Verstuur dit formulier incl. de bijlage naar:

 

Bouwkundig Tekenbureau Seerden

T.a.v. afdeling PM

Postbus 770

5600 AT  Eindhoven