Welke weg kunt u het best bewandelen.
 
q Maak  eerst een PVE (programma van eisen). Hierin staat precies wat u wil gaan bouwen of verbouwen en ook waarom. Verder omschrijf je wat de eisen zijn voor de nieuwe ruimte(n). Waar moet deze aan voldoen in verband met het toekomstige gebruik.
 
q Ga daarna naar de site van VROM. Hier kunt u zien of er een vergunning voor nodig is of niet.
 
q Vervolgens kunt u bij de gemeente kijken of het volgens het bestemmingsplan mag. Voor ieder gebied binnen een gemeente zijn regels die zijn vastgelegd in een bestemmingsplan. Als het volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan informeer dan even bij de gemeente of hier een artikel 19 procedure voor gevolgd kan worden. Op deze manier is het misschien wel mogelijk om een bouwvergunning te krijgen. Houdt er wel rekening mee dat deze procedure meer tijd in beslag neemt en dat er extra kosten aan verbonden zijn.
 
q

Hierna moet uw pve worden vertaald naar uw woning. Met andere woorden er moet een ontwerp gemaakt worden dat voldoet aan uw pve. Maar ook aan het bestemmingsplan, bouwbesluit en alle andere regelgeving op dit gebied dat we in Nederland kennen. 

Afhankelijk van wat u precies wilt gaan (ver)bouwen, van de grote is hiervan, de planning en of het wel of niet voldoet aan het bestemmingsplan zijn er verschillende wegen uit te stippelen voor het vervolgtraject. Omdat dit voor iedere verbouwing of bouw anders is kunt u het beste voor een vrijblijvende afspraak contact opnemen met:

 

Bouwkundig Tekenbureau Seerden

T. 040-2364977   of   M. 06-13274974

Contactpersoon:

Bjørn Seerden (Bjorn@Seerden.info)

 

 
q

Er zijn na het indienen van de stukken voor de bouwaanvraag verschillende stappen die u kan gaan ondernemen. Dit ligt een beetje aan wat u wilt gaan doen. Gaat u zelf aan de slag, wordt het een bevriende aannemer of wilt u een aantal aannemers inschakelen voor het maken van een prijs? En hoeveel risico wilt u lopen. Wacht u eerst af of u wel vergunning krijgt of start u meteen met de vervolgfase en laat u de stukken verder uitwerken? En wat is de planning?

 

q De tekeningen kunnen verder worden aangevuld met informatie en een technische omschrijving zodat u hiermee een aannemer of enkele aannemers een prijs kunt laten maken. Na de vergelijking van de offertes is het gebruikelijk om de aannemer met de laagste prijs het werk te gunnen.
 
q De tekeningen kunnen verder worden uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen. Dan heeft de aannemer een gedetailleerde tekening die hij kan gebruiken in de bouw.
 
q Voor de rest is natuurlijk ook mogelijk dat u buiten deze tekeningen nog graag wat toezicht wilt hebben op de bouw. Hier wordt dan gekeken of de aannemer zich houdt aan de tekeningen en wat deze doet met problemen die tijdens de bouw zichtbaar worden. Deze kunnen in overleg met de toezichthouder en de opdrachtgever worden opgelost.
 
q ........